4712
Mnoho svetových kampaní, či sa už jedná o reklamné kampane alebo kampane organizované WWF(The World Wildlife Fund), Greenpeace, PETA, Unicef, Amnesty International, Save the Children alebo inými organizáciami, si kladie za úlohou poukázať na vážne svetové i spoločenské problémy a kauzy, a na nevyhnutnú potrebu riešiť ich skôr, ako bude neskoro. Predstavujeme niektoré zo známych svetových kampaní, ktorých cieľom je bojovať za ochranu našej planéty, zvýšiť povedomie o vážnych svetových a spoločenských krízach, od ktorých závisí naša budúcnosť.                                                                                                                                                             […]

Kampane bojujúce za riešenie vážnych svetových problémov a zmenu ľahostajného postoja ľudstva


3602
  Skid Robot je pseudonymom pre pouličného umelca z Los Angeles, ktorý sa udržiava v anonymite a používa graffiti k prezentovaniu sociálnych správ so zameraním na bezdomovectvo a chudobu v oblasti známej ako Skid Row. Skid Robot maľuje obrazy pomocou spreja a vytvára tak fiktívne lôžka a nábytok na miestach, kde bezdomovci spia alebo sa schádzajú a to v snahe upozorniť na nedostatok ich rodinného majetku a prístrešia.     Umelec propaguje svoju prácu takmer výhradne prostredníctvom sociálnych sietí ako je napr. Instagram, tumblr a tiež na svojej webovej stránke, kde rozbehol projekt pod názvom The Living Art project na získanie peňazí pre podporu tých, ktorí sa objavia v jeho umení a celkovo na pomoc bezdomovcom v Los Angeles. Verí, že umenie môže zmeniť ľudské vnímanie reality a vďaka tomu zmeniť svet, v ktorom žijeme.     “ Ponúkam im všetku pomoc, ktorú len ​​môžem poskytnúť a snažím sa niektorých z týchto ľudí spoznať, poskytnúť im svoje otvorené srdce a uši, ktoré budú načúvať “ vyjadril sa Skid […]

Skid Robot a jeho The Living Art project – umelecké hnutie, ktoré sa snaží riešiť sociálnu problematiku bezdomovectva pomocou umenia, dizajnu a technológie3498
CHIBIRD – tvorcom roztomilých ilustrácií a pohyblivých obrázkov, ktoré sú veľmi populárne a obľúbené po celom svete je umelkyňa Jacqueline. Ľudia ich často zverejňujú na sociálnych sieťach a stránkach, aby zlepšili náladu nielen sebe, ale aj ostatným. A to je práve dôvod, prečo ich Jacqueline vytvára. Na svojej stránke pravidelne zverejňuje nové kresby s povzbudivými výrokmi a roztomilými zvieratkami. S kreslením CHIBIRD začala v druhom ročníku na strednej škole a odvtedy už vzniklo veľa vydarených obrázkov.                                                                                                                                                             […]

CHIBIRD – roztomilé a motivačné kresby, ktoré rozjasnia tvoj deň


3103
Delawer Omar je umelec sýrskeho kurdského pôvodu, ktorý sa narodil v Damasku a sídli vo Švajčiarsku. Pochádza z rodiny s dlhou históriou v politickej opozícii, jeho otec strávil niekoľko rokov vo väzniciach počas režimu Assad, čo malo hlboký vplyv na jeho život a predovšetkým na jeho umenie a politickú činnosť.     Svet umenia objavil už v ranom veku. Svoju umeleckú kariéru začal s nádychom impresionizmu vo svojich olejomaľbách, no neskôr sa zameral na nový štýl maľby, ktorý sa vyznačuje teplými farbami a chaotickými ťahmi. Pri definícií svojho umeleckého štýlu Delawer Omar často opakuje: “ Nesnažím sa zachytiť krásu vecí, ktoré som videl, ale objaviť emócie, ktoré som cítil, keď som ich videl.“ “ Maľovanie je nástrojom na vyjadrenie niečoho, čo nemôže byť opísané slovami, “ hovorí a to je dôvod, prečo sa vždy snažil vysvetliť seba aj svoje postoje pomocou čiar a farieb.     Vzdialenosť od domova ho nezastavila snažiť sa byť blízko k Sýrii tak ako je to len možné. Jeho […]

Obrazy umelca Delawera Omara sú výrazom bolesti Sýrčanov, ich snov o slobode, dôstojnosti a mieri437
Oğuzhan Cin, umelec pôsobiaci v Istanbule je tvorcom pôsobivej série Život bez vojny, ktorá ukazuje ako konflikt v Sýrií ukradol miestnym deťom ich sny a šťastné detstvo. “ Zásah do životov nevinných ľudí a zabíjanie detí, ktoré neurobili žiadny hriech ma hlboko zasiahlo,“ vyjadril sa Oğuzhan Cin.   Vo svojej práci používa originálne fotografie zničených budov, sutín a sociálneho kolapsu, do ktorých hravou žltou čiarou kreslí bežný rodinný život.    “ Chcel som vizuálnym spôsobom ukázať ničivý dopad vojny voči ľuďom ,“ vysvetľuje. “ Tam, kde sa deti hrajú vojnu, chcel som svojou prácou ukázať ľuďom normálny život. “ V súčasnosti sme si bohužiaľ navykli vídať obrazy skazy zo Sýrie a neprikladáme im už takú dôležitosť a vážnosť ako by sme mali. Oğuzhan Cin sa snaží zbúrať túto rezignáciu a pripomenúť nám, koľko obyčajných sýrčanov prišlo a naďalej prichádza v pretrvávajúcej vojne o život, a nezabúdať na generáciu detí, ktorá vo svojom živote nepoznala nič iné ako vojnu.     “ Samozrejme mám zodpovednosť, “ vysvetľuje ďalej svoju prácu Oğuzhan. […]

Život bez vojny – turecký umelec vracia normálny život na fotky zachytávajúce zničené mestá v Syrií


659
  Holandský umelec Leon Keer sa naučil maľovať vďaka navrhovaniu a tvorbe nástenných reklamných malieb pre nadnárodné spoločnosti ako je Coca-Cola. Pracoval v Európe, Spojených štátoch, Spojených Arabských Emirátoch, Austrálií a tiež v niektorých ázijských krajinách. Jeho široké znalosti rôznych materiálov, získané prostredníctvom maľovania na všetky druhy povrchov, ho priviedlo k experimentovaniu s rozličnými technikami a materiálmi.   Vo svojich dielach sa zameriava na súčasné problémy spoločnosti, v ktorej odráža nezáujem a ľahostajnosť jednotlivca k dianiu okolo seba. Leon Keer zachytáva kontrast krásneho a škaredého, ktorý vyjadruje a zosilňuje vo svojej práci, a ktorý používa ako metaforu pre skutočný svet. Jeho obrazy sú odrazom jeho myšlienok, konfrontuje diváka s chorým duchom našej doby, zachytáva viditeľný rozklad smerujúci proti nadčasovej túžbe po nedotknutej kráse. Leon Keer pracuje so zmesou techník, používa bohatú škálu materiálov. Svoje obrazy vystavoval v rôznych holandských a britských umeleckých galériach, na niekoľkých umeleckých výstavách a veľtrhoch umenia v Európe […]

Umelec Leon Keer konfrontuje diváka dielami, ktoré odrážajú chorého ducha našej dobykultúrny večer projektu Art that will change you 250
V dňoch 4. až 11. februára sa v Bratislave konala mládežnícka výmena programu Erasmus+ s názvom „Art that will change you“, ktorá bola podporená Európskou úniou vrámci programu Eramus+. Projekt organizovala mládežnícka skupina VIBE, v ktorej pôsobia študentky Katedry marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a zúčastnilo sa ho 36 mladých ľudí zo siedmych krajín, a to konkrétne zo Slovenska, Poľska, Talianska, Malty, Portugalska, Slovinska a Turecka. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a bojovanie proti predsudkom. Tento cieľ sa projekt snažil splniť prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ktoré boli vo veľkej miere zamerané na umenie a kultúru ako prostriedok komunikácie. Aktivity neformálneho vzdelávania sa konali na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá projekt podporila poskytnutím priestorov. Program pozostával hlavne zo skupinových aktivít a prezentácií, počas ktorých sa účastníci dozvedeli viac o diskriminácii a predsudkoch v konkrétnych krajinách a svoje postoje prezentovali hlavne prostredníctvom umenia. Výstupom projektu bol kultúrny večer v centre Bratislavy, počas ktorého všetky zúčastnené […]

Projekt programu Erasmus+ „Art that will change you“


302
Benjamin Von Wong je fotograf pôsobiaci v Montreale, ktorý sa vo svojom najnovšom projekte Morské panny nenávidia plast snaží upozorniť na vážny problém, týkajúci sa znečistenia našich oceánov a morí. Podľa štatistík využije priemerný Američan približne 167 plastových fliaš ročne, to znamená, že za 60 rokov bude toto číslo dosahovať 10.000 kusov. Kvôli tomu si Benjamin Von Wong zapožičal 10.000 plastových fliaš z odpadového hospodárstva mesta Tomra, všetky odniesol do skladu a spolu s veľkou skupinou spolupracovníkov začal pracovať na svojom projekte. Konečným výsledkom je rad úchvatných esteticky príjemných fotografií, venujúcich sa otázke životného prostredia skutočne svojským a jedinečným spôsobom.   Fotograf Benjamin Von Wong umiestňuje morské panny do mora z 10.000 plastových fliaš s cieľom zvýšiť povedomie o znečistení Zeme.   Plast v oceáne má za následok oveľa viac ako len znečistenie vôd.   Plastový odpad uvoľňuje toxíny, ktoré môžu znečistiť zdroje pitnej vody a rovnako má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia.   “ Ak priemerný Američan používa 167 plastových fliaš ročne, za 60 rokov  spotrebuje a vyprodukuje celkovo 10.000 kusov. […]

Umelec jedinečným spôsobom zobrazuje, ako veľmi priemerný človek znečisťuje Zem3432
Mnohí sa sťažujú na vtieravé, dennodenne sa opakujúce reklamy, usilujúce sa za každú cenu predať svoje výrobky či služby. Avšak, to nie je jediný dôvod, pre ktorý sú reklamy vytvárané. Reklamy v tomto článku sú vynikajúcim príkladom efektívnych reklamných stratégií, prostredníctvom ktorých môžu byť vážne svetové problémy vypočuté a vďaka tomu získajú potrebnú pozornosť spoločnosti. Dobre vytvorená reklama je navrhnutá tak, aby zachytila pozornosť diváka a zostala v  jeho pamäti aj dlho potom, čo ju videl. A to je presne to, čo si mnohé z týchto problémov vyžadujú. Prinútiť ľudí premýšľať a zamýšľať sa nad spoločenskými a environmentálnymi otázkami, brať ich na vedomie, a zvyšovať tak verejnú podporu a prispieť k významným zmenám. A hoci niektoré z týchto reklám sú v skutočnosti komerčné reklamy, je skvelé, že sa rozhodli bojovať za sociálne problémy, či vytvoriť produkty ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.   Obete mučenia sú rovnakí ľudia ako ty a ja Reklamná agentúra: Advice Y & R, Zürich, Švajčiarsko Zastav násilie: Nepi a nešoféruj Reklamná agentúra: Terremoto […]

Silné reklamné kampane zamerané na svetové problémy


9332
Umenie, kultúra a architektúra nesú dôležité znaky, ktoré majú schopnosť od seba odlišovať krajiny a kultúry sveta. Často je jednoduché uhádnuť, odkiaľ človek pochádza vďaka kultúrnym znakom, ktoré ukazujú okolitému svetu. Akram Abou Al-Fouz je umelec zo Sýrie, pôvodne maľujúci na sklo, ktorý je teraz nútený maľovať na zbrane, rakety či delové gule, ktoré na neho predtým padali z oblohy. Jeho rodina, rovnako ako iné podobné rodiny, bola nútená odísť z ich mesta a žijú teraz po boku rebelov. Sýrčania tu žijú vo veľkej chudobe a strachu. Abou Al-Fouz sa snaží uľahčiť túto ťažkú situáciu pre svoje deti tým, že maľuje tradičným sýrskym arabským štýlom, a tak im dodať nádej. Umelecké diela maľuje na nefunkčné delá, a tým vyjadruje svoje názory o mieri a harmónii. Tieto krásne maľby reprezentujú sýrskych občanov a ich ťažké, no mierumilovné životy. Umenie tak slúži na ich sebavyjadrenie. Špecifický arabský štýl je symbolom, ktorý predstavuje ich ľud a ich túžbu po slobode. V minulosti sa snažilo o zmenu […]

Predstavujeme umelca, ktorý vytvára úžasné diela z nábojov a bômb