Ekológia


4597
Mnoho svetových kampaní, či sa už jedná o reklamné kampane alebo kampane organizované WWF(The World Wildlife Fund), Greenpeace, PETA, Unicef, Amnesty International, Save the Children alebo inými organizáciami, si kladie za úlohou poukázať na vážne svetové i spoločenské problémy a kauzy, a na nevyhnutnú potrebu riešiť ich skôr, ako bude neskoro. Predstavujeme niektoré zo známych svetových kampaní, ktorých cieľom je bojovať za ochranu našej planéty, zvýšiť povedomie o vážnych svetových a spoločenských krízach, od ktorých závisí naša budúcnosť.                                                                                                                                                             […]

Kampane bojujúce za riešenie vážnych svetových problémov a zmenu ľahostajného postoja ľudstva


239
Benjamin Von Wong je fotograf pôsobiaci v Montreale, ktorý sa vo svojom najnovšom projekte Morské panny nenávidia plast snaží upozorniť na vážny problém, týkajúci sa znečistenia našich oceánov a morí. Podľa štatistík využije priemerný Američan približne 167 plastových fliaš ročne, to znamená, že za 60 rokov bude toto číslo dosahovať 10.000 kusov. Kvôli tomu si Benjamin Von Wong zapožičal 10.000 plastových fliaš z odpadového hospodárstva mesta Tomra, všetky odniesol do skladu a spolu s veľkou skupinou spolupracovníkov začal pracovať na svojom projekte. Konečným výsledkom je rad úchvatných esteticky príjemných fotografií, venujúcich sa otázke životného prostredia skutočne svojským a jedinečným spôsobom.   Fotograf Benjamin Von Wong umiestňuje morské panny do mora z 10.000 plastových fliaš s cieľom zvýšiť povedomie o znečistení Zeme.   Plast v oceáne má za následok oveľa viac ako len znečistenie vôd.   Plastový odpad uvoľňuje toxíny, ktoré môžu znečistiť zdroje pitnej vody a rovnako má negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia.   “ Ak priemerný Američan používa 167 plastových fliaš ročne, za 60 rokov  spotrebuje a vyprodukuje celkovo 10.000 kusov. […]

Umelec jedinečným spôsobom zobrazuje, ako veľmi priemerný človek znečisťuje Zem318
“ Ničenie prírody je ničenie života. ” – to je slogan osvetovej kampane bojujúcej proti deštrukcii spôsobenej nekontrolovateľnou industrializáciou, ktorá je organizovaná nadáciou Robin Wood.    Tieto umelecké obrazy dizajnéra Surachaia Puthikulangkura a agentúry Grabarz & Partner ukazujú, kto musí zaplatiť cenu za naše každodenné pohodlie. Zachovanie prirodzených obydlí divokých zvierat nie je „nový“ problém, ale cieľom kampane je dostať ho znova do povedomia a zvýšiť pochopenie o nevyhnutnosti jeho riešenia.     Nadmerná ťažba ropy, odlesňovanie a intenzívne poľnohospodárstvo má obrovský dopad na život voľne žijúcich živočíchov, ktoré sú skutočnými obeťami tejto deštruktívnej ľudskej činnosti. Spoločnosť často prehliada túto problematiku a vážnosť svojho neprimeraného konania, ktorá ma vážny vplyv na životné prostredie a správne fungovanie života na zemi.     Existuje mnoho spôsobov, ktoré môžu pomôcť zmeniť život na našej planéte. Poľnohospodársky priemysel je zodpovedný za najmenej 14 percent celosvetových emisií skleníkových plynov, no niektoré organizácie, ako napríklad The Worldwatch Institute, tvrdia, že skutočný počet by mohol dosiahnuť až 51 percent. To predstavuje 45 percent celkovej […]

„Ničenie prírody je ničenie života.“ – kampaň zvyšujúca povedomie o následkoch ľudskej činnosti na život divokých zvierat


300
Šokujúce fotografie zobrazujú vplyv človeka na planétu Zem a jej ostatných obyvateľov. Až hrôzostrašne pôsobiace zábery nútia k zamysleniu, či ľudský pokrok skutočne existuje a nie len výmyslom.     Hromady odpadu a špiny, ktoré človek vyprodukuje často skončia v oceánoch, vyplavené na plážach alebo je skládkami znečistená príroda a pôda. Nevinné zvieratá preto často prídu o život, kvôli enormnému množstvu odpadu, ktoré sme ako súčasť planéty schopní vyprodukovať a bez záujmu zahadzovať okolo seba.     Kruté a bezohľadné správanie k zvieratám, ich zneužívanie a trýznenie, nepatrí medzi niečo, čo možno považovať za pokrok a stavia ľudskú populáciu do situácie, kedy si je potrebne uvedomiť na čom skutočne záleží a v čom spočíva podstata skutočného pokroku.           Výrazný nárast odpadu a jeho hromadenia vedie k vážnemu znečisteniu planéty a ohrozeniu živočíchov, ktorých počet vplyvom znečistenia nebezpečne klesá.                   […]

Planéta Zem ako zrkadlo človeka96
Vojna zanecháva na ľuďoch vážne následky – rovnako z fyzickej aj psychickej stránky. Saught zo Singapuru pomáha komunitám, ktoré boli postihnuté vojnou postaviť sa na nohy. Zbierajú kovové zvyšky z vojny (vrátane bômb) a menia ich na náramky, prstene či náhrdelníky. Príjmy z predaja šperkov sa vracajú späť do komunity.  Zdroj: trendhunter.com, saught.com.sg

Šperky vyrobené z bômb pomáhajú komunitám postihnutých vojnou