kultúrny večer projektu Art that will change you

Projekt programu Erasmus+ „Art that will change you“ 250


V dňoch 4. až 11. februára sa v Bratislave konala mládežnícka výmena programu Erasmus+ s názvom „Art that will change you“, ktorá bola podporená Európskou úniou vrámci programu Eramus+. Projekt organizovala mládežnícka skupina VIBE, v ktorej pôsobia študentky Katedry marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a zúčastnilo sa ho 36 mladých ľudí zo siedmych krajín, a to konkrétne zo Slovenska, Poľska, Talianska, Malty, Portugalska, Slovinska a Turecka.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a bojovanie proti predsudkom. Tento cieľ sa projekt snažil splniť prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ktoré boli vo veľkej miere zamerané na umenie a kultúru ako prostriedok komunikácie.

Aktivity neformálneho vzdelávania sa konali na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá projekt podporila poskytnutím priestorov. Program pozostával hlavne zo skupinových aktivít a prezentácií, počas ktorých sa účastníci dozvedeli viac o diskriminácii a predsudkoch v konkrétnych krajinách a svoje postoje prezentovali hlavne prostredníctvom umenia.

Výstupom projektu bol kultúrny večer v centre Bratislavy, počas ktorého všetky zúčastnené krajiny predstavili svoju krajinu prostredníctvom kultúrneho programu, ktorý si počas týždňa na Slovensku pripravili. Hlavnou ideou tejto kultúrnej akcie bolo predstaviť obyvateľom z Bratislavy nové kultúry a dať im príležitosť osobne sa stretnúť s ľuďmi z iných krajín a tým podporiť toleranciu k iným kultúram. Kultúrny večer bol veľmi úspešný, na prezentácie sa prišlo pozrieť viac ako 150 ľudí. Po ukončení programu sme sa spýtali niektorých hostí na ich názor ohľadom kultúrneho večera. Boli sme milo prekvapení, keď sme počuli, že sa im akcia páčila a z ich pohľadu splnila svoj cieľ.

kultúrny večer projektu Art that will change you

(Visited 41 times, 1 visits today)
The following two tabs change content below.
xandra94@azet.sk'
Som maliarka tvoriaca pod značkou Lucia Jurenkova ART a študentka marketingovej komunikácie na UK. Mojou najväčšou vášňou je umenie a literatúra, no tiež reklama, ktorú študujem. Mojím cieľom je prehovárať k ľuďom o dôležitých veciach v živote prostredníctvom umenia. Preto som založila združenie VIBE a program Umením k zmene.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

250 myšlienky “Projekt programu Erasmus+ „Art that will change you“